โครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเอกชนด้วยระบบ DRG

 
 
เงื่อนไขการค้นหา >                         โรงพยาบาล       รายการโรค/หัตถการ   
 
     
  โรงพยาบาล :        
  รายการโรค/หัตถการ :        
 
 
 
หมายเหตุ      1. ประมาณการส่วนร่วมจ่ายไม่รวมค่าห้องส่วนเกิน และอุปกรณ์อวัยวะเทียมส่วนเกิน
  2. ส่วนร่วมจ่ายประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ(Doctor Fee) และค่าธรรมเนียมพิเศษ(Surcharge)
Top