เลขที่ประจำตัวประชาชน :  
  
       
 
   
  
  
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้รับบำเหน็จบำนาญสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่านระบบ e-Filing สำหรับตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐได้ ที่นี่
ระบบแสดงผลได้ดีบนเว็บเบราเซอร์ Chrome สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Download Chrome