โปรดลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่านระบบ e-Filing เพื่อพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและตรวจสอบการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ ที่นี่
 
 
ระบบแสดงผลได้ดีบนเว็บเบราเซอร์ Chrome สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Download Chrome
 
     
 
 
 
 
     
  COPYRIGHT 2006 The Comptroller Genernal's Department All Right Reserved.